Проблематика формування політичного простору України та ЄС

Богдан Ференс

Аспірант Дипломатичної академії при МЗС України

УДК 94(477+73+71)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.32-43

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі формування політичного простору сучасної України та Європейського Союзу. Визначено поняття «політичний простір» і його застосування в сучасній політичній науці, проаналізовано основні тенденції та зв’язки, які безпосередньо впливають на процес інтеграції політичної системи України у політичний простір ЄС, зосереджено увагу на важливості міжпартійного співробітництва у процесі євроінтеграції.

Ключові слова

Політичний простір, Європейський Союз, політична система, транснаціоналізм, політичні партії, інтеграція.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Байковський П. Б. Загальноєвропейські партії в політичній системі Європейського Союзу / П. Б. Байковський // Історико – політичні проблеми сучасного світу: зб. наук. статей. – 2009. – Т. 19 – 20. – C. 224–228.

2. Косолапов Н. А. Глобализация: территориально-пространственный аспект / Н. А. Косолапов // Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО). – 2005. – № 6. – C. 3–13.

3. Лановий В. Олігархат vs вільне підприємництво / В. Лановий // Український тиждень. – 2012. – № 49. – С. 16–17.

4. Стрежнев С. Транснациональные политические пространства: явление и практика / С. Стрежнев. – М., 2011. – 376 с.

5. Цыганков П. А. «Транснационализм в науке о науке в международных отношениях: вклад Д. Ная, и Р. Кохейна» / П. А. Цыганков // Теория международных отношений: Хрестоматия. / Сост., науч. ред. и коммент. П. А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002. – С. 147–151.

6. Albert M. Translational Political Spaces: Agents – Structures – Encounters (History of Political communication) / M. Albert, G. Bluhm, J. Walter, J. Helmig. – Frankfurt, New York: Campus Verlag, 2009.

7. Anderson J. Transnational Democracy: Political Spaces and Border Crossings / J. Anderson. – London, New York: Routledge, 2002. – 254 p.

8. Keohane R. О. Power and Governance in a Partially Globalized World / R. O. Keohane. – London, New York: Routledge, 2002. – 298 p.

9. Linz J. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe / J. Linz, A. Stepan. – Baltimore: The John Hopkins University Press, 1996. – 479 p.

10. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським […] Верховна Рада України; Закон від 16.09.2014 № 1678-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/1678-18.

11. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами […] Україна, ЄС, Бельґія […]; Угода, Протокол, Міжнародний документ від 14.06.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012.