Проведення політики денацифікації Німеччини в Американській зоні окупації (1945-1949 рр.)

Михайло Бойко

Студент-магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Олександр Іванов

К.і.н., доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(430):327(73)]“1945/1949”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.63-81

Анотація

На основі аналізу документів американської Військової адміністрації, угод, підписаних на офіційному урядовому рівні представниками країн-союзниць, матеріалів особистого походження, статей періодичної преси та соціологічних опитувань, здійснених науковими інституціями, авторами статті висвітлено основні механізми, процедури та результати процесу денацифікації, проведеної в американській зоні окупації в 1945-1949 рр.

Денацифікація в американській зоні окупації не залишилась неефективною. Для скомпрометованих осіб цей процес також мав шоковий ефект – принаймні на короткий час він означав “соціальну деградацію та приниження в очах суспільства”. Якщо і не відбулось внутрішнє очищення колишніх злочинців, всі реінтергровані особи були змушені відтепер проявляти “політичну поміркованість і стриманість” та адаптуватися до нових умов, якщо вони не хотіли втратити зайняту ними нову позицію. З прийняттям демократії “зверху” відбулося закладення (на інституційному рівні) наріжного каменю для демократичного майбутнього. Під час правосуддя перехідного періоду, не існує однозначної відповіді на питання, чи можна вважати успішним подолання націонал-соціалістичної диктатури в Німеччині. Ця тема є досить чутливою; занадто різними є політичні, моральні та правові оцінки, а також уявлення про справедливість, провину, відповідальність та відплату.

Ключові слова

Федеративна Республіка Німеччина, денацифікація, США, націонал-соціалізм, Основний Закон.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Die öffentliche Resonanz der Entnazifizierung. // Ergebnisse von Bevölkerung-Umfragen. Sept. 1948 u. Nov. 1953. Institut für Demoskopie. – Allensbach am Bodensee. – 12 April 1954. – 9 S.

2. Niethammer L. Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns /L. Niethammer. – Bonn: J. H. W. Dietz. Nachf., 1982. – 710 S.

3. Кригер В. Генерал Люциус Клей и американская политика в отношении Германии 1945 – 1949 / B. Кригер. – Штуттгарт, 1987. – 560 с.

4. Lörcher A. Ein demokratischer Neuanfang? Die Arbeit in den Spruchkammern (Bearbeitetes Interview). / A. Lörcher // Angelika Baumann (Bearb.), Münchner Nachkriegsjahre 1945…1946…1947…1948…1949…1950… Lesebuch zur Geschichte des Münchener Alltags. Geschichtswettbewerb 1995-1996. – München, 1997. – S. 252-257.

5. Borgstedt A. Die kompromittierte Gesellschaft. Entnazifizierung und Integration. / A. Borgstedt // Reichel / Schmid / Steinbach, Nationalsozialismus. – München, 2009. – S. 85-104.

6. Davidson E. The death and life of Germany: An Account of the American Occupation /E. Davidson. – New York: Alfred Knopf, 1959. – 456 p.

7. Backer J.H. Winds of history: The German years of Lucius Dubignon Clay /J.Backer. – New York, 1983. – 336 p.

8. Directive to the Commander in Chief of the U.S. Occupation Forces (JCS 1067) (April 1945). // United States Department of State, Germany 1947-1949: The Story in Documents. – Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1950. – P. 22-28.

9. Extracts from the Report on the Tripartite Conference of Berlin (Potsdam) (August 2, 1945). // Official Gazette of the Control Council for Germany, Supplement 1, p. 13; reprinted in Beata Ruhm von Oppen, ed., Documents on Germany under Occupation, 1945-1954. – London and New York: Oxford University Press, 1955. – P. 40-50.

10. The London Agreement (August 8, 1945), Cmd. 6903 (1946); reprinted Beata Ruhm von Oppen, ed., Documents on Germany under Occupation, 1945-1954. – London and New York: Oxford University Press, 1955. – P. 50-52.

11. “Speech of Gen. Lt. Clay” // Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949, vol. 1, September 1945-Dezember 1946, edited by Walter Vogel and Christoph Weisz. R. – Oldenbourg Verlag: Munich and Vienna, 1976, Vol. 1. – P. 125-27.

12. Stuttgart Speech (“Speech of Hope”) by J. F. Byrnes, United States Secretary of State: Restatement of Policy on Germany (September 6, 1946), US Policy; reprinted in Beata Ruhm von Oppen, ed., Documents on Germany under Occupation, 1945-1954. – London and New York: Oxford University Press, 1955. – P. 52-60.

13. Tüngel R. Nürnberg: Ein Briefwechsel und ein Bericht / R. Tüngel // – Die Zeit, 12. Februar 1948.

14. Control Council Directive No. 38 (October 12, 1946) // Official Gazette of the Control Council for Germany, No. 11, October 31, 1946, p. 184; reprinted in Beata Ruhm von Oppen, ed., Documents on Germany under Occupation, 1945-1954. – London and New York: Oxford University Press, 1955. – P. 168-79.

15. McCloy J. “Present Status of Denazification” / J.McCoy // Office of the U.S. High Commissioner for Germany, 5th Quarterly Report on Germany. October 1 – December 31, 195. – P. 46-55.

16. Fürstenau J. Entnazifizierung. Ein Kapitel deutscher Nachkriegspolitik / J. Fürstenau. –Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1969. – S. 227.