Військова співпраця України та країн Балтії (1991–2017)

Руслана Марценюк

Кандидат історичних наук, докторант, Київський національний університету імені Тараса Шевченка

УДК 327.57:355(1991–2017)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.165-220

Анотація

У статті проаналізовано основні етапи військової співпраці України та країн Балтії (Латвія, Литва, Естонія) від встановлення дипломатичних стосунків після розвалу СРСР і до сьогодні. Розглянуто причини активізації вказаного співробітництва в умовах кризи міжнародної безпекової системи, пов’язаної з російською агресією та порушенням міжнародних безпекових договорів. Сьогодні для протидії збройній агресії в умовах мілітаризації Російської Федерації одним з актуальних напрямів забезпечення воєнної безпеки України є: ефективне використання двостороннього та багатостороннього співробітництва з партнерами і союзниками у військовій сфері; впровадження стандартів і принципів держав–членів НАТО; залучення Збройних Сил України до міжнародних операцій НАТО та ЄС. Тож на сьогодні в умовах збройної агресії Російської Федерації щодо України та загрози безпеки та спокою у Європі, балтійські країни надають Україні військову і економічну допомогу, як в рамках НАТО так і на двосторонній основі. Це і поставка боєприпасів, які так потрібні ЗСУ на фронті, і допомога в лікуванні і реабілітації наших поранених воїнів, чисельність яких вимірюється уже кількома сотнями, і активна допомога у забезпеченні професійними експертами-консультантами з ведення бойових дій та тактичної медицини. Безпековий вимір відносин між нашими країнами, це також і створення унікального міжнародного військового формування ЛИТПОЛУКРБРИГУ, що дозволяє на практиці відпрацювати взаємодію і сумісність військових наших країн і є одним з найбільших і найбільш амбіцій проектів військового співробітництва.

Ключові слова

Національна безпека, військова безпека, військова співпраця, безпекові виклики, російська агресія, країни Балтії, Україна.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Корнієвський О. Національна безпека / О.Корнієвський // Політична енциклопедія. [/Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін.] – Київ: Парламентське видавництво, 2011. – С. 489; Горбулін В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія / В.Горбулін, А.Качинський. – Київ: НІСД, 2010. – 288 с.; Горбулін В. Українська політика національної безпеки: актуальні виклики – актуальні відповіді / Горбулін В., Литвиненко О// Дзеркало тижня. – 2009. – № 11 (739). 28 березня – 4 квітня; Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення / В.Богданович. – Київ, 2003. – 323 с.; Бірюченко А. Демократичний цивільний контроль над воєнною сферою у контексті національної безпеки України: дис. канд. пол. наук: 21.01.01. / Бірюченко Андрій Олексанрович. – Київ, 2006. – 185 с.; Палій О. Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції: дис. канд. пол. наук: 21.01.01. / Палій Олександр Андрійович. – Київ, 2006. – 179 с. та ін.

2. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39.

3. Туряниця І. Українськолитовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (19912004 рр.) / І.Туряниця // Мандрівець. – 2013. – № 6. – С. 41–45.

4. Ліпкевич С. Я. Історичний досвід входження колишніх членів організації Варшавського договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України): автореф. дис. канд. іст. наук /С.Я.Ліпкевич. – Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2007. – 19 с.; Ліпкевич С. Оборонна політика Латвійської республіки щодо інтеграції у північноатлантичний альянс / С.Ліпкевич // «Схід». – Донецьк, 2006. – № 5 (77); Замікула М.О. Євроатлантична інтеграція країн Балтії: досвід для України /М.Замікула // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр]. – К., 2008. – Вип. 73. – ч. 2. – С. 233-235; Замікула М.О. Партнерство країн Балтії у форматі функціонування об’єднаних військових підрозділів /М.Замікула // Історичні і політологічні дослідження: Збірник наукових праць. –2009. – № 2. – С. 268; Замікула М.О. Євроантлантична інграція країн Балтії (1991–2004): автореф. дис. канд. іст. наук / М.О.Замікула. Д–онецьк. нац. ун-т, Донецьк, 2013. – 20 с. та ін.

5. President Viktor Yushchenko states hope for Uukraine’s accedence to NATO’s map in November 2006. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.ukrinform.net/ (Last Access: August 6, 2017). – Title from the Screen.

6. Президент Украины отбыл с двухдневным визитом в Литву для участия в Вильнюсской конференции «Общее видение общего соседства». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.kmu.gov.ua/ (Дата обращения: 06.08.2017). – Название с экрана.

7. Віктор Ющенко і Валдас Адамкус відзначають високий рівень співробітництва України і Литви і наголошують на перспективності енергетичних і транспортних проектів двох країн [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/ (Дата звернення: 06.08.2017) – Назва з екрану.

8. Президенти України і Естонії підписали Спільну декларацію. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.unian.net/ (Дата звернення: 06.08.2017). – Назва з екрану.

9. Схеффер: в 2009 году членов НАТО будет на две страны больше. Украины среди них нет. 13 ноября 2008 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rus.newsru.ua/ (Дата обращения: 01.09.2017). – Название с экрана.

10. List intencyjny w sprawie LITPOLUKRBRIG podpisany [Electronic Resource] – Mode of Access: http://archiwalny.mon.gov.pl/ (Last Access: September 1, 2017). – Title from the Screen.

11. Оборонна політика: потреба реформ Збройних Сил України. Збірник матеріалів за результатами публічних консультацій [/ За заг. ред. проф. Богатирьова Р. В.] – К.: Заповіт, 2011. –148 c.

12. Ukraine, Poland, Lithuania sign agreement to form joint peacekeeping  brigade [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.kyivpost.com/ (Last Access: September 2, 2017). – Title from the Screen.

13. Україна і Латвія обговорили військову співпрацю [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.unian.ua/ (Дата звернення: 02.09.2017). – Назва з екрану.

14. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством охорони краю Литовської Республіки стосовно співробітництва в галузі військової географії від 15 жовтня 2010 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 02.09.2017). – Назва з екрану.

15. Білоножко С.В. Західний вектор зовнішньої політики країн Балтії: щлях від незалежності до євроінтеграції / С.Білоножко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2015. –Вип. 44. – Т. 2. – С. 130–135.

16. Міністр оборони Естонії закликав Захід до санкцій щодо російських політиків і чиновників. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tyzhden.ua/ (Дата звернення: 02.09.2017). – Назва з екрану.

17. Гладиш М.Л. Безпекові аспекти зовнішньої політики країн Балтії /М.Гладиш // «Виклики політики безпеки: історія та сучасність: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції 16–18 червня 2016 р. – Львів: НАСВ, 2016. – С. 16–17.

18. Безпека країн Балтії: загрози Росії, можливості НАТО та фактор Білорусі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ea-ua.info/ (Дата звернення: 02.09.2017). – Назва з екрану.

19. Литва готова створити спільний батальйон з Україною і Польщею [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ (Дата звернення: 02.09.2017). – Назва з екрану.

20. Бюлетень НАТО (липень 2016 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nato.int/(Дата звернення: 13.09.2017). – Назва з екрану.

21. Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна–Литва: дискусійна записка /О.Бетлій. – Київ, 2016. – 56 c.

22. Reviewing progress on enhancing defence education in Ukraine [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.nato.int/ (Last Access: September 13, 2017). – Title from the Screen.

23. У Міністерстві оборони України відбулася зустріч із представниками оборонного відомства Естонської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ (Дата звернення: 05.10.2017). – Назва з екрану.

24. Естонія хоче поділитися з Україною досвідом кіберзахисту [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.unian.ua/ (Дата звернення: 13.09.2017). – Назва з екрану.

25. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини: Закон України від 04.02.2015 р. № 143-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 13. – С. 89.

26. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.dziennikustaw.gov.pl/ (Last Access: September 13, 2017). – Title from the Screen.

27. Lenkijos Respublikos vyriausybės, Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl bendro karinio vieneto įsteigimo [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.e-tar.lt/ (Last Access: September 13, 2017). – Title from the Screen.

28. Угода між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової частини від 19.09.2014 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 05.10.2017). – Назва з екрану.

29. Maple Arch 14 – Enduring Relevance for a Multinational Exercise [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.army-armee.forces.gc.ca/ (Last Access: September 13, 2017). – Title from the Screen.

30. Maple Arch 2015: Ukrainian servicemen took part in the Multinational Exercise [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.mil.gov.ua/ (Last Access: September 13, 2017). – Title from the Screen.

31. У Києві відбулося засідання спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ (Дата звернення: 20.09.2017). – Назва з екрану.

32. Міністри оборони України, Польщі та країн Балтії підписали спільну заяву про співпрацю [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dt.ua/ (Дата звернення: 20.09.2017). – Назва з екрану.

33. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Литовської Республіки щодо реалізації заходів військової підготовки Збройних Сил України від 18 квітня 2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 20.09.2017). – Назва з екрану.

34. Литва і надалі постачатиме Україні надлишки радянської зброї [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://milnavigator.com.ua (Дата звернення: 20.09.2017). – Назва з екрану.

35. Коцюруба О.О. Концепція «smart defense» як вимушений тренд сучасного глобалізованого світу / О.Коцюруба // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – Київ: КиМУ, 2013. Вип. 6. – С. 99–111.

36. Поліковська Ю. Україна та Естонія планують спільні військові навчання у 2017 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zaxid.net/ (Дата звернення: 20.09.2017). – Назва з екрану.

37. Військова делегація України ознайомилася із структурою стратегічних комунікацій Естонії // Народна армія. – 2016. – Вересень [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://na.mil.gov.ua/ (Дата звернення: 20.09.2017). – Назва з екрану.

38. Про Заяву Верховної Ради України Про відсіч збройній агресії  Російської Федерації та подолання її наслідків: Постанова Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року № 337–VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 22. – С. 153.

39. Бетлій О. Розбудова безпекової та оборонної співпраці / О.Бетлій // Аудит зовнішньої політики: Україна–Литва. Дискусійна записка. – Київ, 2016. – С. 30–37.

40. Степан Полторак: ЛитПолУкрбриг – це практичний внесок наших країн у спільну європейську безпеку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ (Дата звернення: 20.09.2017). – Назва з екрану.

41. Військовослужбовці ЛИТПОЛУКРБРИГ у Любліні розпочали перше спільне навчання «Brave Band» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ (Дата звернення: 20.09.2017). – Назва з екрану.

42. Командування LITPOLUKRBRIG проходить новий тренувальний екзамен [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ (Дата звернення: 27.09.2017). – Назва з екрану.

43. У Польщі розпочалися навчання НАТО «Анаконда-2016» // International Weekly. – 2016. – № 10. – С. 17.

44. Міжнародне навчання «Кленова арка – 2016» стартувало на Львівщині [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ (Дата звернення: 27.09.2017). – Назва з екрану.

45. Розпочалося міжнародне сертифікаційне навчання «Common Challenge – 16» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ (Дата звернення: 27.09.2017). – Назва з екрану.

46. Робочий візит Президента Литовської Республіки Далі Грибаускайте до України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ (Дата звернення: 27.09.2017). – Назва з екрану.

47. Держсекретар МЗС України отримав запевнення Латвії у підтримці України і необхідності продовження санкцій до повного виконання Москвою Мінських домовленостей [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://council.mfa.gov.ua/ (Дата звернення: 27.09.2017). – Назва з екрану.

48. Joint statement by President of Estonia Kersti Kaljulaid and President of Ukraine Petro Poroshenko [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.president.gov.ua/ (Last Access: September 27, 2017). – Title from the Screen.

49. President about the Ukraine-Latvia cooperation: We share a common commitment to European values [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.president.gov.ua/ (Last Access: September 27, 2017). – Title from the Screen.

50. Російській агресії ми можемо протистояти лише об’єднавши зусилля – Президент [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ (Дата звернення: 01.10.2017). – Назва з екрану.

51. Павло Жебрівський зустрівся з делегацією Латвійської Республіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://snip.net.ua/ (Дата звернення: 01.10.2017). – Назва з екрану.

52. Банахевич Ю. Андрюс Кубілюс, екс-прем’єр-міністр Литви: Захід не повинен дозволити Путіну виграти битву в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/ (Дата звернення: 01.10.2017). – Назва з екрану.

53. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з Міністром закордонних справ Естонської Республіки Свеном Міксером у рамках його робочого візиту в Україну [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ (Дата звернення: 05.10.2017). – Назва з екрану.

54. Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом в Латвійській Республіці [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ (Дата звернення: 05.10.2017). – Назва з екрану.

55. JMTG-U: На Львівщині розпочався черговий етап підготовки підрозділів ЗС України за участі іноземних інструкторів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ (Дата звернення: 05.10.2017). – Назва з екрану.

56. Литва планує збільшити кількість військових інструкторів в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.unian.ua/ (Дата звернення: 05.10.2017). – Назва з екрану.

57. Trump congratulates Lithuania, with focus on Ukraine, defense spending, fighting ISIS [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.baltictimes.com/ (Last Access: October 5, 2017). – Title from the Screen.

58. Secretary of the NSDC of Ukraine Oleksandr Turchynov held a meeting with Minister of Defense of the Republic of Estonia Juri Luik [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.rnbo.gov.ua/ (Last Access: October 5, 2017). – Title from the Screen.

59. Президент України провів зустріч з міністрами оборони Литви, Латвії, Естонії та Чорногорії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ (Дата звернення: 05.10.2017). – Назва з екрану.

60. На Львівщині стартували українсько-американські командно-штабні навчання «Репід Трайдент–2017» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://loda.gov.ua/ (Дата звернення: 05.10.2017). – Назва з екрану.

61. Kershner A. (USAREUR) Exercise Saber Guardian 2017 to take place in July [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.army.mil/ (Last Access: October 5, 2017). – Title from the Screen.

62. Jareckas R. Soldiers of the Hussar Battalion deployed to serve as part of the Joint Multinational Training Group-Ukraine [Electronic Resource] – Mode of Access: http://kam.lt/ (Last Access: October 5, 2017). – Title from the Screen.