Європейська культура пам’яті про екологічні катастрофи

Тетяна Перга

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

УДК 94(100):316.73+504

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.209-217

Анотація

Досліджуються витоки європейської культури пам’яті про екологічні катастрофи. Доводиться, що її важливою складовою є «культура стихійного лиха», яка почала формуватися ще на початку першого тисячоліття н.е. у відповідь на природні катаклізми. Аналізується її сутність, яка полягає у впровадженні широкої низки превентивних заходів, спрямованих на мінімізацію матеріальних і культурних збитків від можливих природних і техногенних аварій. Розкриваються перспективні напрямки її розвитку та роль пам’яті в збереженні та актуалізації інформації про такі події.

Ключові слова

Культура стихійного лиха, пам’ять про екологічні катастрофи, техногенні аварії, європейський регіон.

Завантажити статтю

 Список використаних джерел та літератури

  1. Moore E. And the Winds Blew / E. – Austin, TX: University of Texas, 1964. – 221 p.
  2. Rohr С. Extreme Naturereignisse im Ostalpenraum. Naturerfahrung im Spätmittelalter und am Beginn der Neuzeit / C. – Cologne: Böhlau, 2007. –604 p.
  3. Mauelshagen Disaster and Political Culture in Germany (Since 1500) / F. Mauelshagen / Natural Disasters, Cultural Responses: A World History. – Lanham, MD 2009. –  P. 41–75.
  4. Kraker A. de. Reconstruction of Storm Frequency in the North Sea Area of the Preindustrial Period, 1400 – 1625 and the Connection with Reconstructed Time Series of Temperatures / A. de Kraker // History of Meteorology. – 2005. – № 2. – P. 51–69.
  5. Pfister C. Learning from Nature-induced Disasters. Considerations from Historical Case Studies in Western Europe / C. Pfister // Natural Disasters, cultural responses: a world history. – 2009. – № 44. – 17–40.
  6. Pfister C. The Monster Swallows You. Disaster Memory and Risk Culture in Western Europe, 1500 – 2000 / C. – Munchen: Rachel Carson Center, 2011. – 28 p.
  7. Floods August 2005 in Switzerland [Електронний ресурс] / UNISDR. – Режим доступу до ресурсуhttps://www.unisdr.org/
  8. 8. The Seveso Directive [Електронний ресурс] / European Comission. – Режим доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/
  9. «The Seveso heritage». A documentary [Електронний ресурс] / The Тew York Times. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/
  10. Furrer B. Danger from the Alps. On the Value of Foresighted Organization / B. Furrer // Cultural Heritage and Natural Disasters Risk Preparedness and the Limits of Prevention. Heritage at task. Special edition 2007. – Munchen, Dresden: ICOMO, 2008. – P. 159–174.