Цілі та завдання журналу

Ідея створення наукового журналу «Європейські історичні студії» належить колективу кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка де за останні півстоліття склалась потужна школа фахівців з європейської історії. Потреба у такому виданні вже давно відчувалась суспільствознавчою громадою нашої країни. Європейські студії віддавна були помітним явищем в інтелектуальному житті України. Їм були притаманні фахова багатогранність і наявність окрім київського ще декількох знаних центрів розвитку, серед яких особливо помітними були одеський, харківський та львівській.

Не буде перебільшенням сказати, що Alma mater київських європейських досліджень був і залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в стінах якого здобули освіту, а в подальшому і продовжили свій професійний шлях більшість представників київських європейських студій, ширша спільнота яких окрім істориків, міжнародників, політологів включає в себе також і філософів, правників та філологів. Біля початків Київської школи вивчення європейської історії та політики стояли незабутні І. В. Лучицький, Є. В. Тарле, В. А. Жебокрицький, М. В. Кірсенко, А. К. Мартиненко, А. О. Джеджула, К. О. Джеджула, Б. М. Гончар. Нині традиції школи продовжують розвивати їх численні вихованці, які працюють в академічних установах та системі вищої освіти. З огляду на це, закономірним стало те, що, пропонований вашій увазі журнал, започатковується саме на базі Шевченкового вишу.

Останніми роками в межах європейських студій все більше уваги приділяється проблемам європейської інтеграції, що є надзвичайно актуальним для України.

Тому основна тематика журналу – інтеграційні процеси в Європі (друга пол. XX – початок XXI ст.); євроінтеграція України; етнічні, міграційні процеси в Європейському Союзі; соціальна історія, історія повсякдення країн Європейського Союзу; розвиток масової культури в ЄС; зовнішня політика України та європейських країн на сучасному етапі.