Відомості про авторів

Ольга Бутурлімова – аспірантка історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Марія Георгієва – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Національний транспортний університет.

Ярослава Дмитрук – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Олександр Іванов – кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Володимир Латенко – магістр історії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Андрій Мартинов – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України.

Олег Машевський – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Олександр Назарчук – кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Наталія Папенко – кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Тетяна Перга – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», м. Київ.

Павло Сацький – кандидат історичних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Зінаїда Священко – доктор історичних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Олексій Сокирко – кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університету імені Тараса Шевченка.

Ігор Срібняк – доктор історичних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Євген Хан – кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ганна Хлєбіна – магістр філології, Слов’янська бібліотека, Національна бібліотека Чеської Республіки.

Андрій Чалий – магістр історії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Вероніка Якуба – аспірантка, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Валерій Яровий – доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.