Взаємовідносини між Лейбористською партією і християнськими церквами в Англії наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст.

Ольга Бутурлімова

Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94: 329 (410) Лейб

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.101-120

Анотація

В статті розглядаються взаємовідносини між Лейбористською партією і Англіканською Церквою, Римо-Католицькою і «вільними церквами» наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. Автор наголошує, що Лейбористська партія мала певну підтримку в кожній з цих християнських церков. Зазначається також, що були і менші угруповання, які підтримували Лейбористську партію, такі як, наприклад, Лейбористська Церква, Етична Церква, засновані за підтримки лідерів Лейбористського руху.

Автор торкається проблем соціальної нерівності в британському суспільстві, ілюструючи прикладами допомоги малозабезпеченим з боку Англіканської церкви. Розглядається проблема секуляризації робітничого класу у великих урбанізованих містах.

Автор наголошує на тому, що налагодження тісної співпраці лейбористів з Англіканською церквою, було пов’язано з міцними впливами ідей християнського соціалізму всередині Лейбористської партії.

Досліджуючи внесок нонконформізму в успіхи Лейбористської партії, автор стверджує, що партійні керівники Лейбористської партії виховувалися і сформувалися під впливом «вільних церков». Однак автор зазначає, що значної електоральної підтримки члени «вільних церков» не надали. Розглядаючи відносини Лейбористської партії з Римо – Католицькою церквою, автор описує склад католицької громади. На прикладі католицької поправки Дж. Скурра до «Біля про Освіту» 1931 р. автор, спираючись на дослідження британського дослідника П. Катерела, підкреслює, що електорат, католицької релігійної приналежності був для партії дуже важливим, як складова широкої соціальної бази Лейбористської партії.

Ключові слова

Лейбористська партія, Християнський Соціалізм, Англіканська церква, Римо-Католицька церква, «вільні церкви», нонконформізм, робітничий клас.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Великобритания: эпоха реформ / под ред. А. А. Громыко. – М.: Издательство «Весь мир», 2007. – 536 с.

2. Ревуненкова Н. В. Протестантизм / Н. В. Ревуненкова. – М.–Спб.: «Издательсктй дом Питер», 2007. – 224 с.

3. Сарне Л. Робітнича партія Англії і релігія / Л. Сарне. – Харків-Київ: Державне видавництво «Пролетар», 1931. – 83 с.

4. Суслопарова Е.А. Эволюция лейбористской партии Великобритании во второй половине 20-х гг. ХХ века / Е. А. Суслопарова. – Москва: издательство Московского университета, 2007. – 364 с.

5. Catteral P. Morality and Politics: The Free Churches and The Labour Party Between The Wars/ P. Catteral //The Historical Journal. – 1993. – 36, № 3. – P. 667 – 685.

6. Catterall P. Labour and the Free Churches, 1918 – 1939: Radicalism, Righteousness and Religion [Electronic Resource] / P. Catterall. – London: Bloomsbury, 2016. – 336 p. – Mode of Access:  https://books.google.com.ua – Last Access: (01.02.2019). – Title from the Screen.

7. Cook C. The Longman Handbook of Modern British History, 1714-2001 / C. Cook, J. Stevenson. – London: Longman, 2001. – 506 p.

8. Doyle P. Religion, Politics and the Catholic Working Class [Electronic Resource] / P. Doyle // New Blackfriars. – 1973. – № 54(636). – P. 218-225. – Mode of Access: http://www.jstor.org – Last Access: (01.02.2019). – Title from the Screen.

9. Hastings A. A. History of English Christianity. 1920 – 2000 [Electronic Resource] / A. Hastings. – Lnd: SCM Press, 2001. – 720 p. – Mode of Access: https://www.questia.com/ – Last Access: (01.02.2018). – Title from the Screen.

10. Howard C. Expectations Born to Death: Local Labour Party Expansion in the 1920s / C. Howard // The Working Class in Modern British History. – Cambridge: Cambridge U. P., 1983. – P.65-81.

11. Inglis K. Churches and the Working Classes in Victorian England [Electronic Resource] / K. Inglis. – Lnd – N.Y: Routledge, 2007. – Mode of Access: https://play.google.com/ Last Access: (01.02.2018). – Title from the Screen.

12. Machin G.I.T. Churches and Social Issues In The Twentieth Century Britain [Electronic Resource] / G. I. T. Machin. – Oxford: Clarendon Press, 1998. – 273 p. – Mode of Access: https://books.google.com.ua/– Last Access: (01.02.2018). – Title from the Screen.

13. Noel С. The Labour Party What It Is and What It wants / C. Noel. – Lnd.,1906

14. Obelkevich J. Religion and Rural Society South Lindsey, 1825 – 1875 [Electronic Resource] / J. Obelkevich. – Lnd.: Clarendon Press, 1976. – 353 p. –  Mode of Access: https://books.google.com.ua/ – Last Access: (01.02.2018). – Title from the Screen.

15. Parker L. M. Shell-Shoked Prophets: The Influence of Former Anglican Army Chaplains on the Church of England and British Society in the Interwar Years: Phd thesis for the degree of Doctor Philosophy [Electronic Resource] / L. M. Parker; University of Birmingham, 2013. – Mode of Access: https://etheses.bham.ac.uk/

16. Strube J. How socialism helped to seed the landscape of modern religion [Electronic Resource] / J. Strube. – Mode of Access: https://aeon.co/ideas/ – Last Access: (01.02.2019). – Title from the Screen.

17. Wearmouth R. F. Methodism and the Working class in England, 1800-1850[Electronic Resource] / R. F. Wearmouth. – Lnd: Routledge, 1936. – 269 p. – Mode of Access: https://books.google.com.ua/ – Last Access: (01.02.2018). – Title from the Screen.

18. Worley M. (ed.) The Foundation of The British Labour Party: Identeties, Cultures and Perspectives, 1900-1939 [Electronic Resource] / M. Worley. – Ashgate, 2009. – 260 p. – Mode of Access: https://books.google.com.ua/ – Last Access: 01.02.2019. – Title from the Screen.

19. Worthington Smith R. Religious Influences in the Background of the British Labour Party [Electronic Resource] / R. Worthington Smith // The Southwestern Social Science Quarterly. – 1957. – № 4 (37). – P. 355–369. – Mode of Access: https://www.jstor.org/ – Last Access: (10.02.2019). – Title from the Screen.