Європейська інтеграція України в контексті геополітичного протиставлення «Росія-Захід»

Вероніка Якуба

Аспірантка, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

УДК 327.39(477):327.88(470:4)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.84-100

Анотація

У статті розглянуто європейську інтеграцію України як її важливий стратегічний зовнішньополітичний пріоритет. Це є тим більш невідкладним завданням, тому що розгортання Росією неоголошеної гібридної війни проти України уже призвело до широкого застосування збройних сил, порушення територіальної цілісності й недоторканості кордонів суверенної держави, попрання її волевиявлення щодо власного цивілізаційного вибору. Нарощування обсягу та інтенсивності агресивних дій проти України підноситься нині Росією до практики державного тероризму. Ідеологічні диверсії, які передували та супроводжують збройну агресію Росії, спрямовані на дискредитацію державного ладу України та послаблення контролю її центральної влади, створення проблем для безпекового та економічного секторів нашої держави, легітимізацію сепаратистського руху південного сходу України в очах міжнародної спільноти. У невщухаючій гібридній війні політика історичної пам’яті посідає одне із центральних місць.

Здійснено аналіз формування проєвропейської ідентичності України у контексті подій останніх чотирьох років (анексія Криму, «гібридна війна» з боку РФ, європейський інтеграційний курс). Зроблено висновок про те, що саме після подій Євромайдану Україна одержала стимул для більш усвідомленої ідентифікації себе з європейським співтовариством.

Ключові слова

Європейська інтеграція, проєвропейська ідентичність, система міжнародних відносин, гібридна війна, зовнішня політика, Росія-Захід.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Вершбоу А. Украине грозит новая волна насилия [Электронный ресурс] / Александр Вершбоу//Апостроф.–17.01.2019. – Режим доступу: http://inosmi/

2. Возняк Т. Сенс Майдану / Т. Возняк // Майдан (Р)еволюція духу: мистецько-культурний проект.–Київ : Наш формат, 2014.– С. 83–90.

3. Грицак Я. Україна витримає і це випробування / Я. Грицак // Майдан (Р)еволюція духу : мистецько-культурний проект. – Київ : Наш формат, 2014. – С. 91–97.

4. Лукас Э. Украина особенно уязвима перед грязными деньгами [Электронный ресурс]/Э.Лукас – Режим доступа: https://lb.ua/

5. Еженедельник 2000: можно ли закончить конфликт на Донбассе [Электронный ресурс].–2019. – Режим доступа: http://inosmi.info/

6. Кардозу Ф. Э.Только демократия может укротить ринок [Электронный ресурс]/Ф.Э.Кардозу//Россия в глобальной политике, № 5.–2005. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/

7. Киридон А.Європейська ідентичність: «Європа без кордонів» і «Жало чужого» / А. Киридон // Зовнішні справи. – 2015. – № 7. – С. 20–23.

8. Коллинз Р. Макроистория: Очерки большой длительности / Р. Коллинз.– М.: Импаза, 2015. – 504 с.

9. Лобанова A. Политическая мимикрия как пограничье между правдой и ложею [Электронный ресурс] / A. Лобанова // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. – 2013.– Режим доступа: http://www.woiz.polsl.pl/.

10. Підсумки–2018: громадська думка–Фонд «Демократичні ініціативи» ім.. Ілька Кучеріва [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dif.org.ua/

11. Ткаченко В. Україна: Quo vadis Куди йдемо? / В. Ткаченко.– Київ: Логос Україна, 2017. – C. 326–327.

12. Шергін С. Геополітична ідентичність України: ретроспектива і реальність [Електронний ресурс] / С. Шергін // Зовнішні справи. – 2016. – Травень. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/.

13. Шкробанець О.І. Проблема геополітичного вибору України в контексті сучасних міжнароднх відносин // Вісник НАДУ при Президентові України; Серія «Державне управління». – 2017. – № 2. – С. 34–43

14. Atlantic Council: как заставить Путина заплатить за Украину [Электронный ресурс] – Mode of Access: http://inosmi.info/

15. Bershidsky L. If World Slips Toward War, Blame Leaders’ Imaginations [Electronic resourse] / L.Bershidsky // Bloomberg View. – 2015. – December 2.– Mode of Access: http://www.bloombergview.com/.

16. Fischer E. A bottomles spit: the costs of Crimea’s annexation by Russia [Electronic resourse]/ E. Fischer, J. Rogoża // Centre for Eastern Studies. – № 142.– 29.07.2014. – Mode of Access: http://aei.pitt.edu/.

17. Wendt A. Social Theory of international Politics / А. Wendt. – Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2002. – 429 р.