Політична система Європейського Союзу після виборів Європейського парламенту 2019 року

Андрій Мартинов

доктор історичних наук, професор
Інститут історії України НАН України
Київ, Україна

УДК 327 (4):(94)

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.14.15-30

У статті аналізується вплив на політичну систему Європейського Союзу результату травневих 2019 р. виборів депутатів Європейського парламенту. Наднаціональний законодавчий орган ЄС відіграє важливу роль продуцента правових норм процесу європейської інтеграції та парламентського контролю діяльності виконавчої влади ЄС. Європейський парламент як представницький інститут Євросоюзу сприяє подоланню стереотипних уявлень про «брюссельську бюрократію», яка обмежує суверенітет країн-членів ЄС. Європарламент є політичним полем взаємодії між європейськими оптимістами та європейськими скептиками. У новому складі Європарламенту представлені політичні сили, орієнтовані на різне бачення стратегії і тактики розвитку процесу європейської інтеграції. Європейські федералісти у складі «Європейської народної партії» та «Європейських соціалістів і демократів» вважають стратегічною перспективою створення конфедеративних «Сполучених Штатів Європи». Вихід Великої Британії із ЄС може сприяти перемозі федералістів над європейськими скептиками. Критики наднаціонального проекту європейської інтеграції не мають більшості у новому складі Європарламенту. Але вони широко представлені у багатьох національних парламентах країн-членів ЄС. Конфліктна взаємодія європейських лібералів та ультраправих популістів становить політичний фон багатьох дебатів у Європейському парламенті. Результатом цього процесу є вектор розвитку Євросоюзу на середньо термінову перспективу.

Ключові слова:

вибори, європейська інтеграція, Європейський Союз, Європейський парламент, європейські оптимісти, європейські скептики.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури:

 1. Точицький М. Європейський парламент 2014-2019: п’ять років поруч з Україною // Дзеркало тижня. – 26 квітня. – 10 травня 2019. – № 16. – С. 2.
 2. Bach M. Die Bürokratisierung Europas. Verwaltungseliten, Experten und politische Legitimation in Europa / M. Bach. – Frankfurt am Mein: Campus Verlag, 1999. – 340 s.
 3. Bamberg E. (2003). The European Union: How does it work? / E. Bamberg, A. Stubb. – Oxford: Oxford University Press. – 400 s.
 4. Cini M. (Hrsg.). European Union Politics / M. Cini. – Oxford: Oxford University Press. – 390 s.
 5. Corbett R. The European Parliament / R. Corbett, J. Francis. – London: Royal Institute of Foreign Affairs, 2008. – 300 s.
 6. European Parliament 2019-2024 [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.european-elections.eu/election-results (Last Access: 11.09.2019). – Title from the Screen.
 7. Frederick K. Europe’s Choice, History’s Challenge. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/europe-choice-history-s-challenge (Last Access: 01.06.2019). – Title from the Screen.
 8. Gillingham J. European integration 1950-2003. Superstate or New Market Economy? / J. Gillingham – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 500 s.
 9. Läufer T. Die Europäische Union und ihr Parlament / T. Läufer. – Bonn: Taschenbuch Verlag, 1994. – 380 s.
 10. Maurer A. Das Europäische Parlament nach Amsterdam und Nizza: Akteur, Arena oder Alibi? / A. Maurer, W. Wessels. – Baden-Baden: C.H. Beck Verlag, 2003. – 260 s.
 11. 11. Maurer A. Das Europäische Parlament. Supranationalität. Repräsentation und Legitimation / Maurer A., D. Nickel. – Baden-Baden: Fischer Verlag, – 300 s.
 12. 12. Rittberger B. Building Europe’s Parliament. Democratic Representation beyond the Nation State / B. Rittberger. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 280 s.
 13. Schoendube C. Blick hinter die Kulissen des Europäischen Parlaments / C. Schoendube. – Bonn: Konrad Adenauer Stiftung, 1993. – 250 s.
 14. The von der Leyen Commission: for a Union that Strives for work [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.ec.europa.eu/commission/presscenter/detail/en/ip_19_5542 (Last Access: 11.09.2019). – Title from the Screen.