Військово-фахова та загальна освіта інтернованого вояцтва армії УНР у таборі Стшалково, Польща (серпень 1921 – 1922 рр.): особливості проведення

Ігор Срібняк

доктор історичних наук, професор

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

ORCID: 0000-0001-9750-4958

Анотація. В статті йдеться про особливості проведення військово-фахової та загальної освіти інтернованих вояків-українців у таборі Стшалково (серпень 1921 – 1922 р.). Завдяки цьому вищий політичний провід та командування  Армії УНР сподівались закласти у вояцтва підвалини свідомого розуміння державницьких потреб та пріоритетності національних інтересів. Завдання налагодження військово-фахової та загальної освіти вояцтва у таборі Стшалково покладалось на таборовий культурно-освітній відділ, який мав взаємодіяти з аналогічними структурами окремих частин.

Через тотальний брак будь-яких ресурсів на ці потреби у Державного центру УНР в екзилі діяльність освітніх осередків у таборі Стшалково весь час була позначена величезними труднощами, наслідком чого робота більшості освітніх курсів та шкіл була неритмічною, що звичайно погіршувало й саму якість знань таборян. Але попри таку ситуацію ініціативна меншість таборян спромоглась забезпечити діяльність низки шкіл та освітніх курсів, даючи можливість решті інтернованих наповнити своє таборове існування конструктивним змістом.

Дуже значний внесок у налагодження роботи більшості таборових культурно-освітніх осередків було здійснено американською харитативною організацією YМСА, яка не шкодувала коштів на більшість освітніх потреб таборян. До активізації просвітньої роботи в Стшалково причинились й таборові громадські організації, члени яких були залучені до викладацької роботи з рештою таборян, а крім того докладали всіх зусиль для підвищення власного загальноосвітнього рівня. Саме завдяки такому поєднанню значна частина таборових вчителів зуміла підготовитись до вступу та навчання у вищих освітніх закладах Польщі та ЧСР, адаптувавшись до умов перебування в еміграції.

Ключові слова: інтерновані вояки-українці, табір, школа, освіта, Стшалково, Армія УНР, Польща.


Завантажити статтю:

pdf


Список використаних джерел та літератури:

 1. Армія за дротами. Збірка документів / редактор-упорядник В.Моренець. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 432с.
 2. Вішка О.В. Українці у таборі в Стшалкові / О.Вішка // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». – К., 1999. – Вип.3. – С.167-174.
 3. Вішка О. Преса української еміграції у Польщі 1920-1939 / О.Вішка. – Львів, 2002. – 480 c.
 4. Вішка О. Українська студентська громада в Варшаві (1921–1939) // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze / pod red. S. Kozaka. – Warszawa, 2002. – Z.13–14. – S.171-186.
 5. Гуменюк О. Молодіжні організації в таборах інтернованої Армії Української Народної Республіки в Польщі / О.Гуменюк // Poland and Ukraine: Problems and prospects. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. – Р.371-399.
 6. Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939) / О.Колянчук. – Львів, 2000. – 276 с.
 7. Лист до редакції // Промінь. – Стрілково (Стшалково), 1921. – 14 серпня. – Ч.13 (без посторінкової пагінації).
 8. Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації між двома Світовими війнами / С.Наріжний. – Прага, 1942. – Ч.І. – С.35, 39-40.
 9. Народний Університет в таборі Стрілково // Українська Трибуна. – Варшава, 1921. – 17 листопада. – Ч.163. – С.4.
 10. Оголошення // Промінь. – Стрілково (Стшалково), 1922. – 28 травня. – Ч.44 (посторінкова пагінація відсутня).
 11. Промінь. – Стрілково (Стшалково), 1921. – 1 серпня. – Ч.11 (посторінкова пагінація відсутня).
 12. Промінь. – Стрілково (Стшалково), 1921. – 14 серпня. – Ч.13 (посторінкова пагінація відсутня).
 13. Промінь. – Стрілково (Стшалково), 1921. – 21 серпня. – Ч.14 (посторінкова пагінація відсутня).
 14. Промінь. – Стрілково (Стшалково), 1922. – 7 травня. – Ч.41 (посторінкова пагінація відсутня).
 15. Реальна Школа в таб[орі] Щипіорно // Український Сурмач. – Щипіорно, 1923. – 6 травня. – Ч.51-52. – С.9-10.
 16. Рік за дротами // Промінь. – Стрілково (Стшалково), 1921. – 20 листопада. – Ч.26. – С.4-5.
 17. Семмо О. Хроніка / О.Семмо. – Вінніпеґ: Інститут дослідів Волині, ч.57, 1987. – С.243.
 18. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.) / І.Срібняк. – Київ-Філядельфія, 1997. – 187 с.
 19. Срібняк І. Інтерновані вояки Армії УНР у таборі Стшалково, Польща (друга половина 1921 – початок 1922 рр.): моральний стан та умови перебування / І.Срібняк // Проблеми всесвітньої історії. – К., 2017. – № 2(4). – С.182-195.
 20. Срібняк І. «Зв’язок з добрармією уже пірвано…» (Cтворення «української секції» у таборі інтернованих вояків «Збройних сил півдня Росії» у Стшалково, весна – літо 1920 р.) / І.Срібняк // Гуржіївські історичні читання: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2017. – Вип.11. – С.104-109.
 21. Срібняк І. «Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…» (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща у 1922-1923 рр.) / І.Срібняк //Київські історичні студії: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; ред. кол. В.Щербак та ін. – К., 2018. – № 1(6). – C.­­33-43.
 22. Срібняк І. Національно-патріотична та спортивно-оздоровча мобілізація вояцтва у таборі інтернованих Військ УНР Стшалково (Польща) у 1921-1922 рр.: форми і методи / І.Срібняк // Ідеологія і політика. – К., 2018. – № 2(10). – С.131-146.
 23. Срібняк І. «Таборова Мельпомена»: український аматорський театр у таборі інтернованих Військ УНР Стшалково, Польща очима театральних критиків, серпень 1921 – липень 1922 рр. (за матеріалами часопису «Промінь») / І.Срібняк // Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – К., 2020. – № 1 (у друці).
 24. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.237, арк.23.
 25. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.476, арк.3.
 26. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.240, арк.36.
 27. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.237, арк.24.
 28. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.237, арк.23.
 29. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.234, арк.31.
 30. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.237, арк.23.
 31. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.234, арк.31-31зв.
 32. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.240, арк.36зв.
 33. ЦДАВО України, ф.2439, оп.1, спр.23, арк.26.
 34. ЦДАВО України, ф.1078, оп.4, спр.9, арк.20.
 35. ЦДАВО України, ф.4, оп.1, спр.826, арк.150зв.
 36. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.196, арк.37.
 37. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.824, арк.52.
 38. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.830, арк.25.
 39. Ш.І. Благодійні чужоземні організації та шкільно-просвітня діяльність в таборах інтернованих Українців в Польщі // Український Сурмач. – Щипіорно, 1923. – 6 травня. – Ч.51-52. – С.7.
 40. Школа неграмотних // Промінь. – Стрілково (Стшалково), 1921. – 14 серпня. – Ч.13 (без посторінкової пагінації).
 41. Czerniak B., Czerniak R.M. Obóz jeńców wojennych i internowanych pod Strzałkowem 1914-1918, 1919-1924 / Beata Czerniak, Robert Michał Czerniak. – Strzałkowo, 2013. – 32 s.
 42. Gumeniuk O. Kulturalno-oświatowa działalność w obozach internowanych w Polsce w kontekście ukraińskiej studenckiej emigracji / O.Gumeniuk // Historia i Polityka. – Toruń, 2014. – Nr 11. – S.117-124.
 43. Karpus Z. Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918-1924 / Z.Karpus. – Toruń, 1997. – 209 s.
 44. Paszkiewicz K. Szkolnictwo i oświаta wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej internowanych w Polsce w latach 1920-1924 / K.Paszkiewicz // Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa / pod red. Z. Karpusa, W. Rezmera, E. Wiszki, Toruń, 1997. – S.329-334.