Формування організаційно-виробничих структур в аграрному секторі економіки Болгарії в умовах євроінтеграції

Марія Георгієва

канд. іст. наук

Національний транспортний університет, Київ, Україна

Анотація. Розглянуто особливості формування нових організаційно-виробничих структур аграрного сектора економіки Болгарії в умовах інтеграції до Європейського союзу. Однією з умов забезпечення конкурентоздатності сільського господарства Болгарії було створення значної кількості господарств різних організаційно-правових форм. Досліджено особливості створення та функціонування приватних сільськогосподарських підприємств на фоні роздержавлення колишніх трудових кооперативних господарств та державних сільськогосподарських господарств з дотриманням чітко регламентованої законодавчо процедури.
Узагальнено особливості створення приватних аграрних господарств у двох формах: приватні домогосподарства та великі агро-фірми. Звичайно, виникали певні труднощі з роздержавленням сільськогосподарської техніки, обладнання, технічних та господарських будівель. Також, труднощі виникали з управлінням аграрним товаровиробництвом, пов’язані з тривалою відсутністю традиції приватної власності в сільському господарстві. Доведено, що однією з особливостей формування нових організаційно-виробничих структур було їх створення на основі деколективізації та роздержавлення. Головним завданням цього процесу було створення ефективного та конкурентоздатного середовища для розвитку аграрної галузі.
Основою аграрного господарювання в Болгарії в період 1996-2007 років були приватні сільськогосподарські підприємства, які за своєю діяльністю були ефективнішими за інші організаційно-правові форми господарювання. Проте, недосконалість системи управління аграрним сектором не давала можливості пришвидшити процес продуктивності галузі, залучення новітніх наукових досягнень та більш ефективного використання матеріально-технічного забезпечення.
В передінтеграційний період не було розроблено програму управлінських дій щодо функціонування аграрних підприємств що не сприяло зростанню їх фінансово-економічних показників та конкурентоспроможності цих господарств.
Ключові слова: Болгарія, сільське господарство, інтеграція, Європейський союз, виробництво, структура.

Надійшла до редколегії: 27.02.2021


Завантажити статтю:


Список використаних джерел та літератури:

1. Благоева С. ОСП в България след 1998 г., Законодателни предложения на ЕК / С. Благоева. – София: Институт на пазарна икономика, 2010. – 173 с.

2. Вълканов Н. Развитие на производителността в българското селско стопанство лед приемането на страната в ЕС / Н. Вълканов. – София: Институт на пазарна икономика, 2014. – 270 с.

3. Дарджонов Т. Фермерското земеделие и проблеми на прехода към него / Т. Дарджонов. – София: «Бял град-БГ», 2004. – 332 с.

4. Дойчинова Ю. Организационно преструктуриране на българското земеделие – предпоставки и резултати / Ю. Дойчинова. – София: Нов Български университет, 2006. – 158 с.

5. Йорданова К. Зелен компонент на селско стопанство / К. Йорданова. – Русе: Хермес, 2019. – 212 с.

6. Николов В. Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 1998-2014 г. Анализ за потенциални ефекти върху България / В. Николов. – София: Институт за пазарна икономика, 2012. – 340 с.

7. Нинова М. Политика за развитие на селските райони / М. Нинова. – Пловдив: ABT, 2009. – 292 с.

8. Ончев Н. Изследвания върху кризата на българското земеделие / Н. Ончев. – София: Институт за пазарна икономика, 2000. – 223 с.