ПОЛІТИКА НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ (1941–1944)

Олександр Понипаляк

канд. іст. наук.

Київський національний університет

 імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2021.19.7

Анотація. У статті розглянуто політику нацистської Німеччини в окупованому впродовж 1941–1944 рр. Криму. Дослідження спрямоване вивчити і проаналізувати особливості окупаційного режиму нацистів на території Кримського півострова. Автор аналізує плани нацистського керівництва стосовно майбутнього Кримського півострова у повоєнній стратегії Берліна до захоплених територій, розглядає основні підходи у здійсненні тут Генерального плану «OST». У статті відображено основні концепції майбутнього положення Кримського півострова у геостратегічних розрахунках Третього Райху. Зокрема, розглянуто плани міністра у справах східних окупованих територій А. Розенберга, розрахунки генерального комісара «Таврії» А. Фраунфельда, керівника нацистського Трудового фронту Німеччини Р.Лея, та майбутні планування стосовно долі півострова  лідера Третього Райху – А. Гітлера. Досліджено репресії стосовно місцевого населення та ставлення німецької адміністрації до окремих етнічних і політичних груп, зокрема, до євреїв, кримських татар, росіян, українців, кримчаків. У статті відображено діяльність айнзатцгрупи «D» та її зондеркоманд на території Криму. Узагальнено наслідки етнічних чисток нацистів у Криму та описано перебіг і особливості здійснення Голокосту на території півострову.

Окремо висвітлено питання взаємовідносин між кримськими татарами та німецькою окупаційною адміністрацією. Проаналізовано хід бойових дій за Кримський півострів, описано основні віхи німецько-радянської збройної боротьби за Крим. Розкриваючи питання у контексті бойових дій між Вермахтом і Червоною армією, автор здійснив спробу пояснення складного положення півострова в адміністративній структурі окупантів і основних причин його тривалого управління безпосередньо німецьким військовим командуванням. Вивчено аспект адміністративного і територіального підпорядкування Криму під час окупації. Загалом, дослідник зробив спробу комплексного розгляду політики нацистів у Криму у різних її аспектах і площинах.

Ключові слова: Крим, Німеччина, Друга світова війна, окупаційний режим, репресії, геополітика, Готенланд.

Надійшла до редколегії: 16.04.2021


Завантажити


Список використаних джерел і літератури:

 1. Бекирова Г. Заложники войны: оккупация Крыма (1941–1944). [Электронный ресурс]/ Г. Бекирова // Крым Реалии.– Режимдоступа:https://ru.krymr.com/a/26992591.html?fbclid=IwAR3NMn9FucCt8TRTp3AOhB3hyqrN2oAErqgXYarbCyVKETJSBKg3xuqQZhU (Дата обращения:08.01.21). – Название с экрана.
 2. Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных войск 1939–1942 гг. [Электронный ресурс] / Ф. Гальдер. – М.: Воениздат, 1968–1971. – 512 с.– Режим доступа: http://militera.lib.ru/db/halder/index.html/(Дата обращения:08.01.21). – Название с экрана.
 3. Гулима О. Колабораціонізм кримських татар у роки Другої світової війни: причини і наслідки[Електронний ресурс] / О. Гулима // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2017. – Вип. 2(2). – С. 38–43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_2%282%29__7/ (Дата звернення: 08.01.21). – Назва з екрану.
 4. Исаев А.«Битва за Крым 1941–1944» [Электронный ресурс]/ A. Исаев.– Москва: Эксмо, 2016. – 896 с. – Режим доступа: https://www.litres.ru/aleksey-isaev/bitva-za-krym-1941-1944/chitat-onlayn/– (Дата обращения: 08.01.21). – Название с экрана.
 5. Крымские татары во время Великой Отечественной Войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://evpatoriya-history.info/natsionalnij-vopros/tatari-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.php/ (Дата обращения:08.01.21). – Название с экрана.
 6. Лисенко О.Крим у період Другої світової війни: регіональний вимір : збірник наукових праць / О. Лисенко // Крим від античності до сьогодення: Історичні студії. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014.–  С. 442 – 457.
 7. Манштейн Э.Утерянные победы.[Электронный ресурс] / Сост. С.Переслегин, Р. Исмаилов. – М.: ACT; СПб TerraFantastica, 1999. – 896с.; MansteinE. von. VerloreneSiege/ E. Manstein.– Bonn, 1955.–Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/german/manstein/ index.html/(Дата обращения 08.01.21). – Название с экрана.
 8. Окороков А. Антисоветские воинские формирования в годы второй мировой войны [Электронный ресурс] / А. Осокоров.– М., 2001. – 479 c. – Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/antisovetskie-voinskie-formirovaniya-v-gody-vtoroi-mirovoi-voiny/ (Дата обращения:08.01.21). – Название с экрана.
 9. Пагіря О. Місця нацистського терору на території Криму.[Електронний ресурс] / О. Пагіря //Територія терору. – Режим доступу: http://www.territoryterror.org.ua/uk/ publications/details/?newsid=819/(Дата звернення: 08.01.21). – Назва з екрану.
 10. Романько О. Крым в планах военно-политического руководства третьего рейха (1941–1944): известные факты и малоизвестные проекты / О.Романько // Интеллектуал. – Симферополь, 2006. – №4. – С. 42 – 46.
 11. Романько О. От «немецкого Гибралтара» до арийского «Готенланда». Крымский полуостров в малоизвестных планах военно-политического руководства Третьего Рейха (1941–1944)[Электронный ресурс]/ О.Романько // Историческое наследие Крыма. – Симферополь, 2006. – №14. – С. 115 – 121.  – Режим доступа: http://a-pesni.org/ww2/oficial/krym/a-otnemgibr.php/ (Дата обращения:08.01.21). – Название с экрана.
 12. Чайковський А. Невідома війна. (Партизанський рух в Україні. 1941–1944 рр. мовою документів, очима історика) / А. Чайковський.– К., 1994. – 255 с.
 13. Шпеер А. Воспоминания [Электронный ресурс]/ А. Шпеер. – М.: «Захаров», 2010. – 688 с. – Режим доступа: https://ru.djvu.online/file/dqdEMry7RIZSL/(Дата обращения 08.01.21).– Название с экрана.
 14. Наказ «Про військове судочинство у районі «Барбаросса» [Електронний ресурс] / «Führer-Erlasse» 1939–1945 (überdieAusübungderKriegsgerichtsbarkeitimGebiet «Barbarossa»).– Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?id=Q4Dw_Bt0zcC&pg=PA172&lpg=PA172&dq=aus%C3%BCbung+der+kriegsgerichtsbarkeit+im+gebiet&source=web&ots=GVNk1VGek&sig=i0rilKVNjf063tUOr11j3XsfWGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=aus%C3%BCbung%20der%20kriegsgerichtsbarkeit%20im%20gebiet&f=false/ (Дата звернення 08.01.21).– Назва з екрану.
 15. Fleischhauer I. Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion/I.Fleischhauer. – Stuttgart, 1983. – 257 s.
 16. Hoffmann J. Kaukasien 1942–43. Das deutsche Heer und die Orientvölker der Sowjetunion / J. Hoffmann. – Freiburg, 1991. – 534 s.
 17. Kunz N. Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941–1944). Germanisierungsutopie und Besatzungsrealität/ N. Kunz. – Darmstadt, 2005. – 448 s.