СПІЛЬНА ЮНАЦЬКА ШКОЛА АРМІЇ УНР В ПОЛЬЩІ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ДІЯЛЬНОСТІ (1922–1924 рр.)

Ігор Срібняк

д-р іст. наук, проф.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Марина Палієнко

д-р іст. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація. Діяльність Спільної юнацької школи у таборах інтернованих Військ УНР є яскравою сторінкою жертовності та відданості своєму обов’язку її юнаків та старшин. Попри всі труднощі таборового життя, переїзди, відсутність ресурсів, коштів та приміщень, потрібних для організації нормального функціонування СЮШ, – фахова підготовка юнаків та їх національне освідомлення не припинялась ані на день.

Зусиллями її викладачів юнаки отримували ґрунтовні знання зі спеціальних (тактика, артилерія, фортифікація, військова адміністрація та ін., так і загальноосвітніх дисциплін (історія і географія України, військова історія, законознавство, українська та іноземні мови та ін.). Важливим було й те, що її вихованці на службі та поза нею принципово послуговувались українською мовою, та як могли – боролись із засиллям у таборах російської.

В умовах хронічного недофінансування Школи ледь неодиноким  джерелом надходження гуманітарної допомоги для її постійного та перемінного складу стала грошові внески та подарунки жертводавців, якими виступали як українські благодійні та громадські організації, так і поодинокі особи. Їх допомога не покривала всіх потреб старшинства та юнацтва СЮШ, але завдяки цим виплатам її постійний склад мав можливість навчати, а юнаки – продовжувати вчитись.

Відтак СЮШ безперервно продовжувала підготовку юнацтва, здійснивши чотири випуски молодих старшин (загалом – 259 хорунжих), внісши в такий спосіб свій поважний внесок у розбудову старшинського корпусу Армії УНР. Кожному з випускників Школи у подальшому судилась своя доля, але закладені переважній більшості з них тривкі підвалини державницького розуміння потреб незалежної України вирішальним чином визначили їх подальше життя та діяльність.

Ключові слова: Спільна юнацька школа, хорунжий, юнак, навчання, табір Каліш, інтерновані вояки-українці, Польща.

Надійшла до редколегії  20.09.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Авхутська С. До проблеми діяльності спільних військових юнацьких шкіл для підготовки старшин Армії УНР (1919-1921 рр.) / С. Авхутська // Емінак. – 2017. – № 4 (2). – С. 47–51.
 2. Армія за дротами. Збірка документів / редактор-упорядник В. Моренець. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С.23–26, 133–150, 347, 356.
 3. Буткевич Л. Спільна військова школа / Л.Буткевич // Тризуб. – Нью-Йорк, 1977. – Ч.81 (травень-червень-липень). – С.16–18.
 4. Євтимович В. До історії камянецької спільної юнацької школи // В. Євтимович / Літопис Червоної Калини. – Львів, 1936. – Ч. 4 (квітень). – С.4–6.
 5. М. А. В Юнацькій Школі // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1931. – Ч. 10 (жовтень). –С. 18–20.
 6. Миронович М. Спільна військова юнацька школа (Короткий історичний начерк) / М. Мирович // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1936. – Ч. 2 (лютень). – С.3–5.
 7. Отрешко-Арський М. Воєнні школи армії УНР (Спільна Військова Школа – Спільна Юнацька Школа) / М. Отрешко-Арський // Тризуб. – Нью-Йорк, 1973. – Ч.71 (квітень-травень-червень). – С.9–18.
 8. Рудиченко А.И. Знаки и награды Украины. Учредительные документы, изготовление, практика награждений, типы и разновидности [Электронный ресурс] / А.Рудиченко, Я.Тинченко. – Раздел 1. Награды и знаки армии УНР; 19. Знак Объединенной военной (бывшей Юнацкой) школы. – Режим доступа: https://www.arudichenko.com/ukr-r-1-syush (Дата обращения: 01.09.2021 р.). – Название с экрана.
 9. Руккас А.О. «Разом з польським військом»: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа) / А.О.Руккас. – Київ, 2015. – С.385–387.
 10. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.) / І.Срібняк. – Київ-Філядельфія, 1997. – С.56–57.
 11. Срібняк І. Таборове повсякдення курсантів та старшин Спільної юнацької школи Армії УНР в Каліші (Польща) у першій половині 1922р. / І.Срібняк // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. – К., 2016. – Вип. 12. – С.338–364.
 12. Срібняк І. Особливості функціонування Спільної юнацької школи Армії УНР у травні-жовтні 1921р. під час інтернування в Польщі («вадовицька доба») / І.Срібняк // Вісник Черкаського університету. Серія: «Історичні науки». – Черкаси, 2017. – №4. – С. 71–76.
 13. Срібняк І. Кам’янецька піша юнацька школа Армії УНР у січні-травні 1921р.: початок інтернування в Польщі («ланцутська доба») / І.Срібняк // Уманська старовина. – Умань, 2017. – Вип.4. – С. 38–43.
 14. Тинченко Я. Старшинський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921) / Я.Тинченко. – К., 2011. – Кн.2. – С.196–205.
 15. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф.2292, оп.2, спр.84.
 16. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.304.
 17. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.306.
 18. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.295.
 19. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.810.
 20. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.1047.
 21. ЦДАВО України, ф.4007, оп.1, спр.14б.
 22. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.316.
 23. ЦДАВО України, ф.2292, оп.2, спр.104.
 24. ЦДАВО України, ф.2292, оп.2, спр.74.
 25. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.246.
 26. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.317.
 27. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.4.
 28. Яськевич С. Кілька поправок до історії «Камянецької спільної юнацької школи» / С.Яскевич // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1936. – Ч. 7–8 (липень-серпень). – С.28.