СПІЛЬНА ЗОВНІШНЯ І БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВИ НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЄС

Олег Пошедін,

канд. іст. наук, доц.,

Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», Київ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9253-5285

 

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2023.26.2 

 

Анотація. У статті вивчаються відповіді України на запитання опитувальника Європейської комісії для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС в частині розділу «Зовнішня політика, політика безпеки та оборони», а також висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

З’ясовано, що для усвідомлення всіх зобов’язань, які витікають для України у сфері Спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС необхідне знання документів, які визначають цю політику, зокрема таких як: Договір про Європейський Союз, Глобальна стратегія зовнішньої і безпекової політики Європейського Союзу 2016 р., а також Стратегічний компас з безпеки та оборони 2022 р. В умовах війни Росії проти України особливої ваги набуває санкційна політика. У цьому контексті важливе значення має опрацювання українського законодавства відповідно до практики ЄС.

Встановлено, що удосконалення політики запобігання та протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду та пов’язаних з ним документів є тими проблемами, які залишаються невирішеними і потребують підвищеної уваги у ході переговорів про членство України в ЄС.

Запропоновано проаналізувати нові проєкти Постійної структурованої співпраці (PESCO), які засновані у 2023 р. і багато у чому враховують досвід війни, яку Росія веде проти України. Приєднання до проєктів PESCO сприятиме досягненню підвищенню обороноздатності України і досягненню взаємосумісні українських сил оборони з аналогічними структурами держав-членів ЄС. Пропонується підвищувати обізнаність громадян України щодо цілій і завдань Європейського Союзу на зовнішньополітичній арені, зокрема шляхом розширення вивчення проблематики Спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС у закладах вищої освіти України.

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, кандидат на членство в ЄС, Європейська комісія, Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС.

 

Надійшла до редколегії  17.08.2023


Завантажити статтю:


References:

 1. Aleksandrov O. (2022). Rozvytok spil”noyi zovnishn”oyi ta bezpekovoyi polityky Yevropejs”koho Soyuzu. Perspektyvy dlya Ukrayiny. Retrieved from: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-08/Aleksandrov-91492.pdf [In Ukrainian].
 2. Dorosh, L., & Romanyk, V. (2020). PESCO, CARD, EDF: Strategy, Analysis, and Financing in the European Union Security Guarantee. Humanitarian Vision, 6(2), 1–7. https://doi.org/10.23939/shv2020.02.001 [In Ukrainian].
 3. Yevrosoyuz peredav Kyyevu opytuval”nyk dlya otrymannya statusu kandydata. (2022). Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/8/7137497/. [In Ukrainian].
 4. Martynov, A. (2018). The Defense Policy of the European Union on the Modern Stage. European Historical Studies, 10 [In Ukrainian]. http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.8-28.
 5. Solovykh, V., & Moskalenko, O. (2019). The Common Foreign and Security Policy at the Contemporary Stage of the Evolution of the European Union. Actual problems of public administration, 78(2), 72–77 [In Ukrainian].
 6. Analytical Report following the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Commission Opinion on Ukraine’s application for membership of the European Union. (2023). Retrieved from: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-02/SWD_2023_30_Ukraine.pdf [In English].
 7. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. (2023). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01) [In English].
 8. Besch, S. (2022). EU Defense and the War in Ukraine. Retrieved from: https://carnegieendowment.org/2022/12/21/eu-defense-and-war-in-ukraine-pub-88680 [In English].
 9. Consolidated Version of the Treaty on European Union. (2012). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF [In English].
 10. Council conclusions on the global strategy on the EU’s foreign and security policy. (2016). Retrieved from: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/en/pdf [In English].
 11. EU Commission’s Recommendations for Ukraine’s EU candidate status. (2022). Retrieved from: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-08/Aleksandrov-91492.pdf [In English].
 12. EU defence cooperation: Council welcomes Denmark into PESCO and launches the 5th wave of new PESCO projects. (2023). Retrieved from: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/05/23/eu-defence-cooperation-council-welcomes-denmark-into-pesco-and-launches-the-5th-wave-of-new-pesco-projects/#new_tab [In English].
 13. Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. (2016). Retrieved from: https://www.eeas.europa.eu/eeas/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en [In English].
 14. Lymar, M., Ahieieva, V. (2020). The European Defence Policy and Transatlantic Cooperation in Times of Obama and Trump Administrations. European Historical Studies, 16. [In English]. https://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.16.1.
 15. Maurer, H., Whitman, R. G., & Wright, N. (2023). The EU and the invasion of Ukraine: a collective responsibility to act? International Affairs, 99(1), 219–238. [In English]. https://doi.org/10.1093/ia/iiac262.
 16. Simón, L. (2023). The Ukraine War and the Future of the European Union’s Security and Defense Policy. Retrieved from: https://www.csis.org/analysis/ukraine-war-and-future-european-unions-security-and-defense-policy [In English].
 17. Strategic Compass for Security and Defence. (2016). Retrieved from: https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en [In English].
 18. Ukraine’s Answers to the EU Questionnaire on the Application for Membership. Part II. Volume VII. Chapters XXX-XXXIII. (2022). Retrieved from: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/vol_7._ch.xxx-xxxiii.pdf [In English].
 19. Volodymyr Zelenskyy signed an application for Ukraine’s membership in the European Union. (2022). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zayavku-na-chlenstvo-ukrayini-u-73249 [In English].