Трансформація виробничих відносин в аграрному секторі економіки Болгарії в євроінтеграційних умовах

Марія Георгієва

Кандидат історичних наук, доцент Національний транспортний університет, Київ

УДК 94(497.2):338.43+330.35

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.8-24

Анотація

В болгарському селі, в період 1990 – 2013 рр. відбувався процес реформування аграрних виробничих відносин, що супроводжувався умовами євроінтегрування, що, в свою чергу, призвели до необхідності трансформації усіх сфер сільського господарства країни. Однією з найважливіших поставала аграрна сфера. Упродовж періоду 1944 – 1989 рр. перетворення у аграрній сфері сільськогосподарського товаровиробництва мали досить суперечливий характер: недосконалість здійснення земельної реформи, а саме одержавлення землі, інтенсивний процес кооперування сільського господарства призвели до утворення прогалин в розвитку всіх сфер аграрного сектору. В умовах інтеграції Болгарії до Європейського Союзу стало важливим питання гармонізації аграрного виробничого сектору до вимог Європейського Союзу у галузі активізації розвитку сільського господарства та сприяння торгівлі з Європейським Союзом аграрною продукцією.

З огляду на сучасний стан євроінтегративних процесів в Україні, актуальним є всебічне вивчення історичних умов реформаційних процесів в сільському господарстві, які пройшли в Болгарії, що дозволить проаналізувати проблеми та визначити перспективи його розвитку на шляху інтеграції до європейського економічного простору.

Ключові слова

Аграрний сектор, аграрні відносини, приватизація, Європейський Союз, роздержавлення, Болгарія, сільське господарство.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Аврамов Р. Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989 / Р. Л. Аврамов. – София: Институт за изследване на близкото минало, 2008. – 340 с.

2. Баева И. Модерна България: Сборник исторически изследвания в чест на 65 – годишните на проф. д-р Величко Георгиев и акад. Илчо Димитров / И. Баева. – София: Аве факта, 1999. – 396 с.

3. Вачков Д. Българският външен дълг: Банкрутът на комунистическата икономика/Д. Вачков. – София: Институт за изследване на близкото минало, 2009. – 456 с.

4. Вачков Д. НРБ от началото до края / Вачков Д. – София: Институт за изследване на близкото минало, 2011. – 480 с.

5. Грозданова С. Предпоставки за интегриране на селскостопанската и продоволствената политика. Научноизследователски проект / С. Грозданова. – София: Ciela, 2016. – 189 с.

6. Иванов М. Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм / М. И. Иванов. – София: Институт за изследване на близкото минало, 2008. – 316 с.

7. Йовчева Г. Стопанска история на България. Документи и казуси / Г. Н. Йовчева. – Ямбол: Светлина, 2007. – 408 с.

8. Недялков О. Българската народна банка и нейната роля в стопансткото развитие на България (1879 – 2009) / О. Недялков. – София: БНБ, 2009. – 124 с.

9. Овсяный Н. История Болгарии / Н. Овсяный. – М.: Монолит – Евролинц – Традиция, 2002. – 337 с.

10. Русчева Д. Продоволствените ресурси на България при осъществяване на Общата селскостопанска политика на ЕС / Д. Русчева. – София: Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2010. – 151 с.

11. Тютюнджиев И. Cтопанска история на България / И. Тютютнджиев. – София: Ровита, 2011. – 204 с.

12. Централен държавен архив на България, гр. София, ф. 91, оп. 17, а.е. 2, 181 л.

13. Централен държавен архив на България, гр. София, ф. 103, оп. 4, а.е. 16, 72 л.