Участь США у дискусії щодо прав людини у форматі НБСЄ (1975 – 1985 рр.)

Яна Золотарьова

Аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94(73)(111)1975/85

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.177-187

Стаття аналізує участь CША у Нараді з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) та реалізацію правозахисного компонента політики Вашингтону щодо СРСР. Окрема увага у статті приділяється правозахисним ініціативам делегації Сполучених Штатів на зустрічах НБСЄ у Белграді (1977 – 1978 рр.) та у Мадриді (1980 – 1983 рр.). Активна участь Вашингтону у моніторингу дотримання прав людини та положень Заключного акту Гельсінського процесу в СРСР і країнах Організації Варшавського Договору мала вагомий вплив на рішення НБСЄ стосовно гуманітарної співпраці.

Ключові слова

Нарада з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), Белградська зустріч (1977 – 1978 рр.), Мадридська зустріч (1980 – 1983 рр.), гельсінський процес, американсько-радянські відносини, зовнішня політика США 1970 – 80-ті рр., права людини.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. U.S. Congress House Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on International Organizations and Movement. – 1975.
 2. Korey W. The Promises We Keep: Human Rights, the Helsinki Process, and American Foreign Policy / W. Korey. – New York : St. Martin’s Press, 1993. – 529 p.
 3. Human rights strategy for Belgrade a formal statement of US policy at the meeting: «Belgrade Objectives» an informal summary of key questions and US policy at the meeting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.memo.ru/
 4. Goldberg A. J. Ambassador-at-large Interim report on the Belgrade conference, addressed to the President [Електронний ресурс] / A. Goldberg. – Режим доступу: http://www.memo.ru/
 5. Kampelman M. Reflection on the Madrid CSCE Review Conference / M. Kampelman // A Game For High Stakes. Lessons learned in negotiating with Soviet Union. – Cambridge (MA), 1986.
 6. Personal message for Arthur Goldberg from the President, congratulating him on showing U.S. commitment to the Helsinki Final Act and Human Rights generally in Belgrade [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.memo.ru/
 7. White House Memorandum for Hamilton Jordan, Subject: Human Rights, on the in effectiveness of White House human rights policy and inaction at embassy level [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://memo.ru/
 8. Загорский А. Хельсинский процесс. Переговоры в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе / Андрей Загорский. – М. : Изд-во «Права человека», 2005. – 447 с.
 9. Implementation of the Final Act of the CSCE: Finding and Recommendation Seven Years after Helsinki. – Washington, D.C. : U.S.lGovernment Printing Office, 1982.
 10. Implementation of the Helsinki Final Act, Fifteenth Semiannual Report. –Washington, D.C. : U.S.Government Printing Office, 1982. Hearing: Phase IV of the Madrid CSCE Review Meetings. – 1982.
 11. Документи CSCE/OME. 23, 46, 29, 44, 25, 37, 31.
 12. Annual Report of the Commission on Security and Cooperation in Europe for the Period Covering. – 1985.